เจาะลึก “ธุรกิจค้าประเวณี” ที่มีอยู่ในสังคมไทย

ธุรกิจค้าประเวณี

หนึ่งในอาชีพที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน คือการขายบริการทางเพศ หรือที่เรียกกันว่าอาชีพ “โสเภณี” นั่นเอง ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาชีพเหล่านี้ยังเป็นข้อถกเกียงกันในวงกว้าง ถึงประเด็นเรื่องของการผลักดันให้ ธุรกิจการค้าประเวณี เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในสังคมไทย ซึ่งนั่นก็ทำให้มีหลายคนออกมาแสดงความเคลื่อนไหว ทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ต่างก็มีเหตุผลมาซับพอร์ตความคิดของตัวเอง ทั้งในแง่ของข้อกฎหมาย สิทธิเสรีภาพของบุคคล หลักศีลธรรมที่ขัดกับวัฒนธรรมของสังคมไทย รวมไปถึงปัญหาอื่น ๆ ที่จะตามมามากมาย วันนี้เราเลยจะพาทุกคนเป็นเจาะลึก ถึงธุรกิจค้าประเวณี” ในสังคมไทย ส่วนจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้น ไปดูการเลยค่ะ

ธุรกิจค้าประเวณี

สังคมไทยกับเมืองโสเภณี

ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พูดถึงประเด็นตัวอย่างจากต่างประเทศว่า หลาย ๆ ประเทศมองในเรื่องสิทธิเสรีภาพของอาชีพนี้ว่าเป็นเรื่องสำคัญ การเปิดให้มีกฎหมายที่ควบคุมอาชีพขายบริการทางเพศเป็นการคุ้มครองทั้งผู้ให้บริการและตัวของผู้เข้าใช้บริการเอง โดยสถานบริการต่าง ๆ จะถูกแบ่งโซนไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการตรวจโรคที่มีอยู่ในสถานบริการนั้น ๆ

จะเห็นได้ว่าในต่างประเทศนั้นถึงแม้ว่าจะมีการทำให้การค้าบริการทางเพศเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย แต่สถานประกอบการประเภทนี้ก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้การดูแลจากรัฐอย่างเข้มงวด ถูกจับตามองมากกว่าอาชีพอื่น ๆ

ธุรกิจค้าประเวณี

ผศ.ดร.มาตาลักษณ์กล่าวอีกว่าหากมองในแง่ของความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะเปิดให้อาชีพค้าบริการทางเพศถูกกฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่ยากพอตัว ซึ่งหลายภาคส่วนก็ยังมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่อาจส่งผลถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยเอง เพราะอาชีพนี้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและขัดกับหลักศีลธรรมของไทยเป็นอย่างมาก แต่ถึงอย่างนั้นเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว เว็บไซต์ Mirror สื่อของอังกฤษ นำเสนอรายงานข่าวที่น่าตกใจของชาวไทยว่าพัทยามีผู้หญิงขายบริการทางเพศมากถึง 2.7 หมื่นคน และ 1 ใน 5 ของผู้หญิงเหล่านี้อาศัยอยู่อย่างถาวรในเมืองพัทยา

แต่จากการรายงานข่าวดังกล่าวดูเหมือนจะมีความย้อนแย้งในสิ่งที่คนไทยมองอยู่ว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายและขัดหลักศีลธรรม เพราะรัฐไทยบางส่วนไม่ยอมรับข้อเท็จจริงนี้

กฎหมาย ศีลธรรม เสรีภาพของไทยในอาชีพโสเภณี

ธุรกิจค้าประเวณี

ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ยังชี้ให้เห็นถึงมุมมองของคนในสังคมโลกเกี่ยวกับการมองอาชีพขายบริการทางเพศ ซึ่งปัญหาหนึ่งคือการมองว่าอาชีพนี้เป็นเรื่องของอาชญากรรมหรือไม่ เพราะหากเรามองว่าสิ่งนี้ไม่เป็นอาชญากรรมก็ไม่ควรไปลงโทษผู้ประกอบอาชีพนี้  แต่โจทย์วันนี้สังคมไทยยังมองว่าอาชีพโสเภณีเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ขณะที่ทัศนคติของผู้คนในสังคมกับคำว่าโสเภณี เมื่อใช้ไปเรื่อย ๆ กลับถูกตีตราให้เกิดภาพในเชิงลบด้วยวัฒนธรรมของภาษา จนทำให้คำนั้นมีลักษณะเป็นลบในสังคมด้วย อย่างคำว่า ผู้ชายขายน้ำ ในปัจจุบันก็กลายเป็นการตีความไปที่ภาพเชิงลบในแง่การขายบริการทางเพศ

  ด้านทัศนคติในมุมมองของศีลธรรมนั้นยังคงถกเถียงกันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมหรือไม่ ซึ่งคำตอบมีอยู่ 2 ทางหลัก ๆ คำตอบแรกคือมองว่าขัดกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ที่ผ่านมาทุกประเทศเถียงกันว่าผิดต่อศีลธรรมไหม ประเทศไทยมองว่าขัดต่อศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อย ขณะที่บางประเทศมองเป็นเรื่องเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

ธุรกิจค้าประเวณี

แต่บริบทสังคมไทยก็ถูกตั้งคำถามว่าพร้อมหรือยังที่จะมองอาชีพนี้ว่าไม่ใช่สิ่งชั่วร้าย เพราะปัญหาในเชิงกฎหมายอื่น ๆ ก็มีตามมา เช่น กรณีกฎหมายครอบครัว ถ้าเรามีคู่หมั้นและพบว่าคู่หมั้นประกอบอาชีพนี้จะเป็นเหตุให้บอกเลิกไหม แล้วถือว่าชั่วไหม เมื่อกฎหมายไทยบอกว่าสิ่งนี้ผิด  ขณะที่คำตอบที่สองมีหลายกลุ่มประเทศได้ลองทำแล้ว นั่นคือการค้าประเวณีไม่ใช่เรื่องทางศีลธรรม แต่เป็นสิ่งที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิเสรีภาพ แต่ก็เป็นกรอบความเสรีส่วนหนึ่ง ไม่ใช่ความเป็นเสรีที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่ผ่านมามักบอกว่าผู้ที่ต้องการทำงานแบบนี้คือพวกที่ถีบตัวเองออกจากความยากจน ไม่มีทางเลือก และไม่ต้องลงทุน ใช้แต่เนื้อตัวร่างกาย แต่การค้าประเวณีในปัจจุบันพบข้อมูลจากงานวิจัยว่าไม่ได้มาจากความยากจน แต่เป็นเรื่องของการเลือกที่จะทำเองมากกว่า บางคนที่อยู่ในสถานะทางเศรษฐกิจที่ร่ำรวยก็ทำ

อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงเรื่องค้าประเวณี แต่ก่อนเรามักจะพูดถึงกลุ่มผู้หญิงเท่านั้น ปัจจุบันข้อมูลสถิติต่าง ๆ เปลี่ยนไปแล้ว มีทั้งชาย หญิง และกลุ่มความหลากหลายทางเพศโจทย์ใหญ่ที่ตามมาคือทำอย่างไรที่จะไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนในเพศต่าง ๆ หากมีโอกาสที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้ถูกกฎหมาย

ประเด็นต่อมาเมื่อมองไปที่ปัญหาด้านสุขภาวะแล้ว โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้คนมักตัดสินคนประกอบอาชีพนี้ เพราะเป็นความสัมพันธ์แบบมากหน้าหลายตา ซึ่งการขึ้นทะเบียนทำให้การคุ้มครองตรวจสอบทำได้ดีขึ้น คือมีการบังคับให้ไปตรวจสุขภาพ ยังเป็นคำถามอีกเช่นเดียวกันว่าในที่สุดแล้วปัญหาการค้าประเวณีที่มองว่าเป็นเรื่องอาชญากรรมนั้น อันไหนแก้ปัญหาได้ดีกว่ากัน ระหว่างการทำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือยอมรับให้ถูกกฎหมายเพื่อเปิดทางให้รัฐเข้าไปจัดการแบบที่กล่าวมา

ลองถามตัวเองดูว่ามองอาชีพนี้อย่างไร

จากบันทึกความเห็น ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย สถานการณ์การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าประเวณีหญิงในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการนำผู้หญิง และเด็กเข้าสู่บริการทางเพศ มีการพัฒนารูปแบบให้ซับซ้อนมากขึ้น ตามการเติบโตด้านเทคโนโลยี และสถานการณ์บ้านเมือง จนเกิดเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมาย ที่มีความสลับซับซ้อน และพัฒนาไปสู่องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ที่นับวันปัญหานี้จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จึงมีการเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เพื่อคุ้มครองการเกิดขึ้นของปัญหาเหล่านี้มาโดยตลอด

ปัญหาของการขายบริการทางเพศไม่ใช่แค่คนไทย แต่มีคนอีกหลายชาติมุ่งหน้ามาที่ประเทศนี้เพื่อทำงานอย่างว่าด้วยรายได้และค่าเงินที่มากกว่า ปัญหาอื่น ๆ จึงตามมา อาทิ การลักลอบเข้าเมือง เป็นต้น ขณะที่การนำเสนอข้อมูลของสื่อมวลชนเองก็มีสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจว่าต้องการสื่อสารข้อเท็จจริงเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ตั้งคำถาม หรือชี้ช่องให้เห็นถูกผิดมากแค่ไหน เพราะต้องยอมรับว่าสื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำความเข้าใจถึงประเด็นเหล่านี้เป็นอย่างมาก มีความละเอียดอ่อนทั้งต่อบริบทสังคมและขอบข่ายของความเข้าใจต่องานเหล่านี้

สุดท้ายแล้ว แม้ว่าประเด็นของ “ธุรกิจค้าประเวณี ในสังคมไทย” จะยังไม่ได้ข้อสรุปที่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากพอ แต่อย่างน้อยการที่มีกลุ่มคน ออกมาแสดงความเคลื่อนไหวทางสังคม ในประเด็นที่อยากเปลี่ยนแปลง อาชีพนี้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายมากขึ้น ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่ทำให้เห็นว่า ในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เราไม่ได้นิ่งเฉยกับความไม่เท่าเทียมในสังคมของทุกอาชีพ และคงจะถึงเวลาแล้วที่ทุกคน จะต้องตั้งคำถามกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง ว่าแม้แต่ตัวเราเอง มีทัศนะคติอย่างไรกับเรื่องนี้ หรือเอาง่าย ๆ แค่ว่า เรามอง “อาชีพโสเภณี”อย่างไร เห็นเป็นอาชีพที่สุจริตสามารถเลี้ยงปากท้องได้ หรือยังคิดว่าเป็นเพียงอาชีพหนึ่งที่มีไว้ ปลดปล่อยความใคร่ของมนุษย์เท่านั้น

จากโครงการ Race to the Dream สปิริตไทย ท้าทายสู่ฝัน จาก เอ.พี.ฮอนด้า แต่กว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้ เขาต้องผ่านอะไรมาบ้าง เราตามไป เปิดประวัติ ชิพ นครินทร์ นักบิดสัญชาติไทยคนนี้พร้อม ๆ กันเลยค่ะ

อ่านบทความเพิ่มเติม How to เล่นสล็อตออนไลน์ให้ได้เงินแจ๊คพ็อต!